Stichting Masterboys

 Stefano van Delden is de grondlegger van Stichting Masterboys.

Zijn stichting coacht en begeleidt een aantal talentvolle voetballers bij betaalde voetbalorganisaties (BVO’s) en voetballers die hier aanleg voor hebben.

In 2007 kreeg Stefano van Delden voor zijn werk de Baanbrekersprijs, uit handen van de toenmalig minister Vogelaar. In 2010 werd hij genomineerd als Amsterdammer van het jaar. in 20** kreeg hij de Award ‘’AGIS zorgverzekeraar jong talent’’. 

Van Delden heeft zelf een bewogen jeugd achter de rug en gebruikt die ervaringen in zijn huidige werk.

Zie ook: Youtube Stefano Helpt:

http://www.youtube.com/watch?v=MAFLDIBzsjQ.

 

Topsport Programma

Stefano van Delden begeleidt zijn spelers met een intensief coachings programma dat bestaat uit mentale coaching, structurele schema’s, voedingsvoorschriften zoals een eetschema op maat en fysiotherapie door gespecialiseerde deskundigen.

Stefano van Delden is ervan overtuigd dat je gestructureerd moet leven, wanneer je van jongs af aan je dagelijkse leven als profsporter wilt inrichten.

Ook spelers die net niet het talent hebben om een profvoetballer te worden, maar wel alles uit hun talent willen halen, kunnen aan dit programma meedoen. De individuele resultaten van veel spelersdie dit programma volgen, laten zien, dat het zijn vruchten afwerpt. Al tientallen amateur spelers hebben de weg naar een BVO club gevonden. 

 

KNVB Intermediair

Stefano van Delden heeft in het verleden met diverse zaakwaarnemers samengewerkt.De maatschappelijke insteek van Van Delden, botste met de wijze waarop zaakwaarnemers over het algemeen te werk gingen. Hij heeft zijn eigen weg gekozen en is in 2015 als KNVB Intermediair geregistreerd.

 

Visie

Het is prachtig, uitdagend en stimulerend om jonge talenten te begeleiden. Vaak zijn het jonge creatieve voetballers met lef en pit,die er niet in slagen om geheel zelfstandig de top te bereiken. Deze jongens worden intensief begeleid door management en coaching. Door goed samen te werken met de ouder(s) en een geschikt klimaat voor topsport te creëren, kan Masterboys de jongeren ondersteunen om hun dromen te realiseren. Masterboys krijgt wekelijks aanmeldingen van jongeren die zich willen aansluiten. Dat is heel begrijpelijk, want er is veel behoefte aan de vertrouwelijke en persoonlijke begeleiding die Masterboys aanbiedt.

Stefano van Delden, meer een grote broer dan een zaakwaarnemer.  

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.

 

Stefano van Delden

Voorzitter | M 06 29507089

Stefano@masterboys.nl

 

STICHTING MASTERBOYS (MASTERBOYS FOUNDATION)

Stefano van Delden is the founder of the Masterboys Foundation. His foundation coaches and supports a number of talented players in professional football, as well as lesser known players who demonstrate outstanding potential. Stefano has a history that includes a tough childhood that inspired him to be a positive influence on young people who want to succeed as pro athletes.

 In 2007 the Minister Integration and Housing, Ella Vogelaar, honoured Stefano by presenting him with the "Baanbrekerprijs" award. In 2010 he was nominated to be Amsterdam Citizen of the Year. And in 2011 he was recognized as a promising young talent with the “AGIS award”. The recognition was from AGIS, one of the biggest insurance companies in the Netherlands.

TOP SPORT PROGRAM
Stefano believes that you need to live a structured life when you want to live up to the potential of a pro athlete.  He trains his players through intensive support programs consisting of mental coaching, structured diagrams, and power requirements. He customizes eating schedules and physiotherapy by specialized fitness experts. Even players who don't have the talent to become professional footballers, but want to get the most out of their talent, can participate in this program. As a result of Stefano's approach, dozens of amateur players have earned spots in professional football clubs.

KNVB (ROYAL DUTCH FOOTBALL ASSOCIATION) INTERMEDIARY
In the past, Stefano van Delden collaborated with various football intermediaries but too little effect. His social approach clashed with the way the intermediaries worked with young players. So he decided to step out on his own by registering in 2015 with the KNVB (Royal Dutch Football Association) as an intermediary.

THE VISION
Stefano believes it's beautiful, challenging and stimulating to guide young talent because they are creative, courageous and spontaneous. He believes that he can take young people’s raw talent and help guide it so that they reach their highest potential as sports players.

By working with parents and creating a suitable environment for top level sport, Masterboys can support sports players in achieving their dreams. In order to be a part of Masterboys simply fill out the application. All information is confidential and is used to provide personal assistance.  Our motto is: "More a big brother than an agent".

If you want to know more, please don't hesitate to contact us.